Mức độ 3  Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: TTTTXB03
Lượt xem: 1414
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
- Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.
* Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:
- Sau khi nộp bản điện tử, tổ chức nộp hồ sơ phải nộp bản giấy (đủ số bản theo quy định) đến Sở Thông tin và Truyền thông để đối chiếu với bản điện tử và lưu hồ sơ.
- Bản giấy phải đảm bảo đầy đủ, đúng nội dung, hình thức như hồ sơ nộp qua đường điện tử. Trường hợp sau khi đối chiếu hồ sơ giấy không khớp với hồ sơ nộp qua đường điện tử thì thủ tục hành chính thì thủ tục hành chính sẽ bị hủy và đơn vị nộp hồ sơ phải làm lại từ Bước 1.
- Thời hạn nộp bản giấy để đối chiếu:
+ Tổ chức phải bản nộp bản giấy tối thiểu trước 03 ngày hẹn trả kết quả để đối chiếu với bản điện tử.
+ Trường hợp thời gian nộp bản giấy ít hơn 03 ngày trước ngày hẹn trả kết quả thì tổ chức phải chờ để đối chiếu, thời gian đối chiếu tối đa là 03 ngày làm việc.
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
* Lưu ý:
- Nếu nộp trong giờ làm việc buổi sáng: Thời hạn giải quyết tính từ ngày công dân nộp hồ sơ.
- Nếu nộp trong giờ làm việc buổi chiều: Thời hạn giải quyết tính từ ngày hôm sau của ngày công dân nộp hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Phí hoặc lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

* Bước 1: Cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép.

* Bước 2: Có thể thực hiện 01 trong 03 cách:

Cách 1:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

- Bộ phận một cửa kiểm tra thành phần hồ sơ và nhập dữ liệu lên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận một của in giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ theo đúng quy trình.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì bộ phận một cửa hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời, sau khi người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo hướng dẫn thì bộ phận một của in giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ theo đúng quy trình.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ  từ bộ phận một cửa kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, xử lý hồ sơ theo đúng quy trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ)

Cách 2: Qua hệ thống bưu chính

- Nộp hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh) qua đường bưu chính.

 - Bộ phận một cửa  tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ và nhập dữ liệu lên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì bộ phận một cửa chuyển hồ sơ theo đúng quy trình.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì bộ phận một cửa liên hệ với người nộp hồ sơ để người nộp hồ sơ làm lại kịp thời, sau khi người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo hướng dẫn thì bộ phận một chuyển hồ sơ theo đúng quy trình.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ,  xử lý hồ sơ theo đúng quy trình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ)

Cách 3:

Thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:

- Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan

Thực hiện theo các bước hướng dẫn.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail thông báo đã nhận đủ hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử gửi E-mail hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Nhận kết quả.

- Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

+ Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào ba bản thảo tài liệu và lưu lại một bản, hai bản trả lại cho tổ chức đề nghị cấp phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

+ Bộ phận một cửa trả kết quả, yêu cầu người đến nhận giấy phép ký vào sổ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

+ Thời gian trả kết quả: theo giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ).

- Nhận kết quả theo đường Bưu điện:

Tổ chức có thể đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông gửi trả kết quả qua đường bưu điện. (Tổ chức phải thanh toán mọi chi phí chuyển phát cho bưu điện).

 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép;
- Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Quyết định thành lập; giấy phép hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép là cơ quan Đảng, Nhà nước không bắt buộc phải nộp một trong các loại giấy.
- 03 (ba) bản thảo tài liệu in trên giấy; trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.
Đối với tài liệu để xuất bản điện tử phải có thiết bị lưu trữ dữ liệu chứa toàn bộ nội dung tài liệu với định dạng tệp tin không cho phép sửa đổi;
- Ngoài thành phần hồ sơ quy định tại thành phần trên; cơ quan, tổ chức xuất bản tài liệu là kỷ yếu hội thảo, hội nghị phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đứng tên tổ chức hội thảo, hội nghị; đối với trường hợp xuất bản tài liệu là kỷ yếu ngành nghề phải có ý kiến xác nhận bằng văn bản của cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý ngành nghề.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tải về

- Tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản theo quy định bao gồm:
+ Tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước;
+ Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
+ Tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường;
+ Kỷ yếu hội thảo, hội nghị, ngành nghề của các cơ quan, tổ chức Việt Nam;
+ Tài liệu giới thiệu hoạt động của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
+ Tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương;
- Điều kiện kèm theo thành phần hồ sơ khi xuất bản các loại tài liệu sau:
+ Đối với tài liệu lịch sử đảng, chính quyền địa phương tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.
+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.
+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với tổ chức nước ngoài.