STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 Thông báo của cơ quan thuế 0001858521 2901062037 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HƯƠNG HẠNH 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
2 Thông báo của cơ quan thuế 0016193062 2901898456 CÔNG TY TNHH ANH QUÂN NGHỆ AN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
3 Thông báo của cơ quan thuế 0001846086 2900545384 CÔNG TY TNHH KHAI LỢI 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
4 Thông báo của cơ quan thuế 0014994564 2901872105 CÔNG TY CP HÓA CHẤT XÂY DỰNG MT 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
5 Thông báo của cơ quan thuế 0006949320 2901373240 DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ 64- LÝ TỰ TRỌNG 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
6 Thông báo của cơ quan thuế 0015801654 2901890697 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRƯỜNG VÂN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
7 Thông báo của cơ quan thuế 0015793368 2901890577 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN VINH 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
8 Thông báo của cơ quan thuế 0012460910 2901790491 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 368 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
9 Thông báo của cơ quan thuế 0015830840 2901891348 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ VIỆT ĐỨC 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
10 Thông báo của cơ quan thuế 0015511540 2901884478 CÔNG TY TNHH KHÁNH KHÁNH ANH 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
11 Thông báo của cơ quan thuế 0015813016 2901890489 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CHC NGHỆ AN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
12 Thông báo của cơ quan thuế 0015532289 2901885087 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NGHI DIÊN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
13 Thông báo của cơ quan thuế 0015072520 2901875089 CÔNG TY TNHH TM & SX BAO BÌ VIỆT NAM 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
14 Thông báo của cơ quan thuế 0015549637 2901885457 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG ZELLA 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
15 Thông báo của cơ quan thuế 0013289549 2901821534 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAMCO 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
16 Thông báo của cơ quan thuế 0015557141 2901885489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỘT THÀNH VIÊN SHB 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
17 Thông báo của cơ quan thuế 0015617020 2901886316 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT XUÂN HÓA 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
18 Thông báo của cơ quan thuế 0011884180 2901779258 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚ ĐỨC PHÁT 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
19 Thông báo của cơ quan thuế 0011111610 2901734842 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP NGHỆ AN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
20 Thông báo của cơ quan thuế 0015612894 2901886309 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ÁNH HÙNG 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
21 Thông báo của cơ quan thuế 0015814381 2901891041 CÔNG TY TNHH BÁCH PHÚ NGUYỄN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
22 Thông báo của cơ quan thuế 0015482435 2901884044 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 82 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
23 Thông báo của cơ quan thuế 0016011584 2901894973 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI SẠCH 37 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
24 Thông báo của cơ quan thuế 0014797785 2901867962 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐIỆN TỬ TIỆN ÍCH VIỆT 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
25 Thông báo của cơ quan thuế 0010164753 2901645215 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HIỀN 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
26 Thông báo của cơ quan thuế 0015310251 2901880716 DOANH NGHIỆP TN CẦM ĐỒ HẢI TRÀM 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
27 Thông báo của cơ quan thuế 0014239561 2901856343 CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN BÍNH 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
28 Thông báo của cơ quan thuế 0001841203 2900929870 CÔNG TY CP SƠN HOTMELT 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
29 Thông báo của cơ quan thuế 0001814605 2901068166 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KIM HOÀNG 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận
30 Thông báo của cơ quan thuế 0010987520 2901731217 CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN BÌNH HƯNG 122 20/03/2023 23/03/2023 Được chấp thuận