STT Mã số biên nhận của hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã cơ quan cấp đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng xử lý hồ sơ
1 000.00.52.H41-231211-3008 Tạm ngừng hoạt động 0027101518 2902146667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VT HOÀNG ANH 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
2 000.00.52.H41-231211-3043 Tạm ngừng hoạt động 0009819428 2901635150 DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BÌNH MINH 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
3 000.00.52.H41-231211-3042 Thông báo quyết định giải thể 0025297539 2902123606 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THÚ Y PETHEALTH THÀNH PHỐ VINH 122 11/12/2023 12/12/2023 Được chấp thuận
4 000.00.52.H41-231211-3026 Tạm ngừng hoạt động 0017603787 2901932410 CÔNG TY TNHH HAVINA FAST 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
5 000.00.52.H41-231211-3014 Thay đổi nội dung ĐKDN 0019306305 2901967357 CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT GIA KHANG 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
6 000.00.52.H41-231211-3050 Thay đổi nội dung ĐKDN 0001829416 2900769666 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔNG HỢP 122 11/12/2023 14/12/2023 Được chấp thuận
7 000.00.52.H41-231211-3025 Tạm ngừng hoạt động 0006777600 2901360611 CÔNG TY CP XD VÀ TM QUANG HUY 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
8 000.00.52.H41-231211-3036 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025288513 2902123331 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI THANH CHƯƠNG 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
9 000.00.52.H41-231211-3021 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 0016134058 2901896829 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUY HOÀNG 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
10 000.00.52.H41-231211-3046 Thay đổi nội dung ĐKDN 0023739860 2902091418 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS THÁI HÒA 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
11 000.00.52.H41-231211-3023 Tạm ngừng hoạt động 0011459269 2901742882 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG NGHỆ AN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
12 000.00.52.H41-231211-3022 Thay đổi nội dung ĐKDN 0007049757 2901381241 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG AN VIỆT HƯNG 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
13 000.00.52.H41-231211-3047 Thay đổi nội dung ĐKDN 0026892279 2902144772 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẠ TẦNG SEMBCORP NGHỆ AN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
14 000.00.52.H41-231211-3004 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 0001817795 2900788348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINH 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
15 000.00.52.H41-231211-3010 Thông báo thay đổi 0001845810 2900902967 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
16 000.00.52.H41-231211-3034 Tạm ngừng hoạt động 0019259552 2901960672 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP TM36 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
17 000.00.52.H41-231211-3041 Thay đổi nội dung ĐKDN 0030314115 2902180435 CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TỨ 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
18 000.00.52.H41-231211-3003 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH NGHỆ AN - KHO HÀNG TẠI VINH 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
19 000.00.52.H41-231211-3056 Tạm ngừng hoạt động 0001866117 2901229656 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỔNG HỢP LAM SƠN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
20 000.00.52.H41-231211-3035 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAUY 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
21 000.00.52.H41-231211-3015 Thay đổi nội dung ĐKDN 0027408141 2902149682 CÔNG TY TNHH TMDV WINNER 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
22 000.00.52.H41-231211-3012 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGOẠI THƯƠNG NGHỆ AN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
23 000.00.52.H41-231211-3006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0009584811 2901628481 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGHỆ AN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
24 000.00.52.H41-231211-3037 Tạm ngừng hoạt động 0026483794 2902140626 CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VIẾT ĐỨC 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
25 000.00.52.H41-231211-3007 Đăng ký mới ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 01 - CÔNG TY TNHH ETHAN 743 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
26 000.00.52.H41-231211-3018 Thay đổi nội dung ĐKDN 0025208285 2902121599 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HIẾU KIÊN 122 11/12/2023 14/12/2023 Được chấp thuận
27 000.00.52.H41-231211-3001 Đăng ký mới CHI NHÁNH NGHỆ AN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC MIỀN TRUNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHUỖI HỆ THỐNG TRUNG TÂM 365 - KHOẺ. CƠ SỞ 2 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
28 000.00.52.H41-231211-3017 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH TH VIỆT BẮC 122 11/12/2023 14/12/2023 Trình Lãnh đạo
29 000.00.52.H41-231211-3016 Tạm ngừng hoạt động 0025930541 2902135305 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AA HOME 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận
30 000.00.52.H41-231211-3000 Tạm ngừng hoạt động 0016277215 2901899883 CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP SẠCH ANH SƠN 122 11/12/2023 14/12/2023 Đã tiếp nhận