CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4474 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Đăng ký Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Đăng kí doanh nghiệp
2 Cấp mới, cấp lại giấy phép lái xe Quốc tế (Test) Đường bộ
3 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện phi thương mại Đường bộ
4 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
5 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Thuế
6 Tiếp nhận Thang lương, bảng lương và định mức lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
8 Giới thiệu địa điểm và chấp thuận giới thiệu địa điểm Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
9 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
10 Thẩm định thiết kế cơ sở Thẩm định xây dựng
11 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch khác
12 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Lưu trú
13 Thủ tục công nhận điểm du lịch Quản lý khu, điểm du lịch
14 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
15 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ