CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4678 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TNHH2TV100 Đăng ký Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Đăng kí doanh nghiệp
2 NAN_ASN_XDG00 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
3 DKT01 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Thuế
4 QLDN_01 Tiếp nhận Thang lương, bảng lương và định mức lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
5 KHDT_01 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
6 QHXD_01 Giới thiệu địa điểm và chấp thuận giới thiệu địa điểm Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 DD_01 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
8 TDXD01 Thẩm định thiết kế cơ sở Thẩm định xây dựng
9 NAN_SDL_DVK01 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
10 NAN_SDL_LT01 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 1-3 sao (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Lưu trú
11 SDL_QLK01 Thủ tục công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quản lý khu, điểm du lịch
12 CCVC01 Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN) Công chức, Viên chức
13 CDLHT01 Thủ tục chuyển đổi trường THPT dân lập sang trường THPT tư thục Chuyển đổi loại hình trường
14 TSĐH-CĐ01 Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng Chuyển đổi loại hình trường
15 CGP01 Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT Cấp giấy phép

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG