CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4525 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NAN_ASN_XDG00 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
2 DKT01 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Thuế
3 QLDN_01 Tiếp nhận thang, bảng lương trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An Quản lý Doanh nghiệp trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
4 KHDT_01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giới thiệu địa điểm đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư và Thương mại trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
5 QHXD_01 Thủ tục cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng hoặc giới thiệu chấp thuận địa điểm Quản lý Quy hoạch xây dựng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
6 DD_01 Thủ tục Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
7 DVK_01 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Dịch vụ du lịch khác (VH)
8 LH_01 Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành (VH)
9 KS_01 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Khách sạn (VH)
10 CCVC01 Thuyên chuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (giáo viên, nhân viên các trường THPT, TTGDTX, TTKTTHHN) Công chức, Viên chức
11 CDLHT01 Thủ tục chuyển đổi trường THPT dân lập sang trường THPT tư thục Chuyển đổi loại hình trường
12 TSĐH-CĐ01 Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng Chuyển đổi loại hình trường
13 CGP01 Thủ tục cấp Giấy phép dạy thêm học thêm đối với cấp THPT Cấp giấy phép
14 GDDTGD01 Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục & Đào tạo
15 HPHS01 Xin miễn giảm học phí tại các cơ cở trường học HỌC PHÍ HỌC SINH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG