Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Ngoại Vụ
Sở Ngoại Vụ
 • Điện thoại: 038.3 833 669
 • Email: ngoaivu@nghean.gov.vn
 • Fax: 038.3 831 333
 • Địa chỉ cơ quan: Số 144 - Đường Đinh Công Tráng - Tp. Vinh - Nghệ An
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: 0383. 841. 638
 • Email: nnptnt@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383. 835. 993
 • Địa chỉ cơ quan: Số 129 đường Lê Hồng Phong - thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (038) 3 844 636
 • Email: khdt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 20 - Đường Trường Thi - TP. Vinh
Logo Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Văn hóa và Thể thao
 • Điện thoại: 038.3844.511
 • Email: vhttdl@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: 038.3844530
 • Fax: 038.3849670
 • Địa chỉ cơ quan: Số 47, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Logo UBND Huyện Kỳ Sơn
UBND Huyện Kỳ Sơn
 • Điện thoại: 0383 875108
 • Email: kyson@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383 875573
 • Địa chỉ cơ quan: K1 thị trấn Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Logo UBND Huyện Anh Sơn
UBND Huyện Anh Sơn
 • Điện thoại: (038)3 872 462
 • Địa chỉ cơ quan: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Logo UBND Huyện Tương Dương
UBND Huyện Tương Dương
 • Điện thoại: 038 3 874 115
 • Email: tuongduong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối Hòa Bắc - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Tương Dương
Logo UBND Huyện Nghi Lộc
UBND Huyện Nghi Lộc
 • Điện thoại: 02383.796 869
 • Email: nghiloc@nghean.gov.vn
 • Fax: 0238.861.152
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 4 - Thị trấn Quán Hành
 • Website: http://nghiloc.nghean.gov.vn/wps/portal/huyennghiloc
Logo UBND Huyện Con Cuông
UBND Huyện Con Cuông
 • Điện thoại: 038.3 873 104
 • Địa chỉ cơ quan: K2 Thị trấn Con Cuông, Nghệ An
Logo UBND Huyện Diễn Châu
UBND Huyện Diễn Châu
 • Điện thoại: 02383623574
 • Địa chỉ cơ quan: K3 Thị trấn Huyện Diễn Châu - NA
Logo UBND Huyện Quế Phong
UBND Huyện Quế Phong
 • Điện thoại: 0238.3 885182
 • Email: quephong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 8, thị trấn Kim Sơn