Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Công thương
Sở Công thương
 • Điện thoại: 0889391818
 • Email: ct@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 70, 72 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Logo Sở Du lịch
Sở Du lịch
 • Điện thoại: 02383.841.557
 • Email: dulichna@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 64 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố vinh - Nghệ An
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: gtvt@nghean.gov.vn
 • Fax: 02383.844.530
 • Địa chỉ cơ quan: Số 47 Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: gddt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: khdt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 20 Đ.Trường Thi P.Trường Thi TP.Vinh
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: khcn@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 75 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: ldtbxh@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 12 Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An
Logo Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: songoaivu.na.@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Số 144 - Đinh Công Tráng - Tp. Vinh - Nghệ An
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: nv@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 30 Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, Nghệ An
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: nnptnt@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383. 835. 993
 • Địa chỉ cơ quan: Số 129 Lê Hồng Phong - thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: 0889391818
 • Email: tc@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 64 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: tnmt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 31 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: tttt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 06 Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: tp@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Logo Sở Văn hóa và Thể thao
Sở Văn hóa và Thể thao
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: vhttdl@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: xd@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 8, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: yt@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 18 Trường Thi, TP.Vinh, Nghệ An
Logo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 43 Đinh Lễ, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 0889.391.818
 • Địa chỉ cơ quan: Số 16 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh
Logo Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 02383.844.522
 • Địa chỉ cơ quan: Số 3 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
Logo UBND huyện Anh Sơn
UBND huyện Anh Sơn
 • Điện thoại: 0913.938.447
 • Email: anhson@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K5 Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An
Logo UBND huyện Con Cuông
UBND huyện Con Cuông
 • Điện thoại: 02383.730408
 • Email: concuong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K2 Thị trấn Con Cuông, Nghệ An
Logo UBND huyện Diễn Châu
UBND huyện Diễn Châu
 • Điện thoại: 0982.908.444
 • Email: dienchau@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K3 Thị trấn Huyện Diễn Châu - NA
Logo UBND huyện Đô Lương
UBND huyện Đô Lương
 • Điện thoại: 0912.169.977
 • Email: doluong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 7 Thị trấn Đô Lương, Nghệ An
Logo UBND huyện Hưng Nguyên
UBND huyện Hưng Nguyên
 • Điện thoại: 02383.762182
 • Email: hungnguyen@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K 14 Thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An
Logo UBND huyện Kỳ Sơn
UBND huyện Kỳ Sơn
 • Điện thoại: 02383.875.236
 • Email: kyson@nghean.gov.vn
 • Fax: 0383 875573
 • Địa chỉ cơ quan: K1 thị trấn Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An
Logo UBND huyện Nam Đàn
UBND huyện Nam Đàn
 • Điện thoại: 02383.822.150
 • Email: namdan@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Phan Bội Châu Thị Trấn Nam Đàn, Nghệ An
Logo UBND huyện Nghi Lộc
UBND huyện Nghi Lộc
 • Điện thoại: 0914227978
 • Email: bpmotcuanghiloc@gmail.com
 • Fax: 0238.861.152
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 4 - Thị trấn huyện Nghi Lộc, Nghệ An
 • Website: http://nghiloc.nghean.gov.vn/wps/portal/huyennghiloc
Logo UBND huyện Nghĩa Đàn
UBND huyện Nghĩa Đàn
 • Điện thoại: 02383.904.111
 • Email: nghiadan@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Logo UBND huyện Quế Phong
UBND huyện Quế Phong
 • Điện thoại: 02383886860
 • Email: quephong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 9, thị trấn Huyện Quế Phong, Nghệ An
Logo UBND huyện Quỳ Châu
UBND huyện Quỳ Châu
 • Điện thoại: 0919171646
 • Email: quychau@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 3 - Thị trấn Tân Lạc - huyện Quỳ Châu - Nghệ An
Logo UBND huyện Quỳ Hợp
UBND huyện Quỳ Hợp
 • Điện thoại: 02383.883.141
 • Email: quyhop@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn huyện Quỳ Hợp - Nghệ An
Logo UBND huyện Quỳnh Lưu
UBND huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383.864.208
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 2, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
Logo UBND huyện Tân Kỳ
UBND huyện Tân Kỳ
 • Điện thoại: 02383882124
 • Email: tanky@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K9 Thị trấn Huyện Tân Kỳ - Nghệ An
Logo UBND huyện Thanh Chương
UBND huyện Thanh Chương
 • Điện thoại: 0912169977
 • Email: thanhchuong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối 1A Thị Trấn Huyện Thanh Chương - Nghệ An
 • Website: thanhchuong.nghean.gov.vn
Logo UBND huyện Tương Dương
UBND huyện Tương Dương
 • Điện thoại: 02383.874.121
 • Email: tuongduong@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khối Hòa Bắc - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Tương Dương
Logo UBND huyện Yên Thành
UBND huyện Yên Thành
 • Điện thoại: 02383.863.121
 • Email: yenthanh@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: K2 Thị trấn Huyện Yên Thành - NA
Logo UBND thành phố Vinh
UBND thành phố Vinh
 • Điện thoại: 02383.840.039
 • Email: vinh@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 25 Lê Mao - TP.Vinh - Nghệ An
Logo UBND thị xã Cửa Lò
UBND thị xã Cửa Lò
 • Điện thoại: 02383.955878
 • Email: cualo@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Đường Nguyễn Sinh Cung, TX Cửa Lò, Nghệ An
Logo UBND thị xã Hoàng Mai
UBND thị xã Hoàng Mai
 • Điện thoại: 0983.319.884
 • Email: hoangmai@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Phường Quỳnh Thiện, Tx. Hoàng Mai, Nghệ An
Logo UBND thị xã Thái Hòa
UBND thị xã Thái Hòa
 • Điện thoại: 0824.405.406
 • Email: thaihoa@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Tân Tiến - Thị xã Thái Hòa - Nghệ An
Logo Cục Thuế Nghệ An
Cục Thuế Nghệ An
 • Điện thoại: 02383.557.558
 • Email: ctna@nghean.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 15, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An