Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 2 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
  • Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Hoàng Kim Lan
  • Vào lúc 08:05:19 ngày 25/04/2019
Chi tiết
2
  • Tại sao không nhận được kết quả cấp phép họp báo
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Lê Tân
  • Vào lúc 16:49:43 ngày 26/12/2016
Chi tiết