Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 20 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Bao giờ mới giải quyết đảng viên lấn chiếm đất gia đình có công với cách mạng
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 08:31:20 ngày 04/10/2022
Chi tiết
2
 • Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 09:15:49 ngày 03/10/2022
Chi tiết
3
 • Làm thế nào để tải giấy đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhán
 • UBND thành phố Vinh
 • Đặng Xuân Hùng
 • Vào lúc 20:34:03 ngày 29/09/2022
Chi tiết
4
 • Thời gian giải quyết kiến nghi việc lấn chiếm đất
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 10:07:49 ngày 21/09/2022
Chi tiết
5
 • Đât nông nghiêp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • lê văn thăng
 • Vào lúc 09:17:21 ngày 14/07/2020
Chi tiết
6
 • Tận diệt chim trời ở Diễn Châu
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyen Hoang Hác
 • Vào lúc 14:33:52 ngày 11/05/2021
Chi tiết
7
 • Dịch vụ công của chi cục thủy sản nghệ an thuộc sở Nông nghiệp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Tran Van Phuong
 • Vào lúc 11:43:54 ngày 15/06/2021
Chi tiết
8
 • cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyễn Văn Quảng
 • Vào lúc 20:57:13 ngày 08/03/2022
Chi tiết
9
 • Thủ tục giấy khai sinh
 • UBND huyện Diễn Châu
 • Nguyễn Văn Phượng
 • Vào lúc 11:20:21 ngày 31/08/2022
Chi tiết
10
 • Sổ nhận thừa kế nhưng chưa được cấp hơn 1 năm
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Vương Thị Thơ
 • Vào lúc 14:49:16 ngày 22/06/2022
Chi tiết
11
 • Giấy khai sinh
 • UBND huyện Diễn Châu
 • Cao Đình Sâm
 • Vào lúc 21:00:56 ngày 02/06/2022
Chi tiết
12
 • Cải chính lại tên đệm cha và ngày sinh cha
 • UBND huyện Diễn Châu
 • Trần Ngọc Điệp
 • Vào lúc 10:15:50 ngày 14/04/2022
Chi tiết
13
 • Tôi đăng ký khai sinh cho con đã lâu nhưng không nhận được phản hồi.
 • UBND thành phố Vinh
 • Bùi Duy Hùng
 • Vào lúc 21:59:30 ngày 03/10/2021
Chi tiết
14
 • Đăng ký khai sinh cho con nhưng không đăng ký kết hôn
 • UBND thành phố Vinh
 • Nguyễn Thị Phương Nhi
 • Vào lúc 10:45:26 ngày 24/09/2021
Chi tiết
15
 • Xin hỏi về thủ tục khai sinh tại nơi tạm trú
 • UBND thành phố Vinh
 • Tat Dat Nguyen
 • Vào lúc 16:03:57 ngày 07/07/2020
Chi tiết