Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 11 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Thời gian giải quyết kiến nghi việc lấn chiếm đất
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 10:07:49 ngày 21/09/2022
Chi tiết
2
 • Đât nông nghiêp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • lê văn thăng
 • Vào lúc 09:17:21 ngày 14/07/2020
Chi tiết
3
 • Tận diệt chim trời ở Diễn Châu
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyen Hoang Hác
 • Vào lúc 14:33:52 ngày 11/05/2021
Chi tiết
4
 • Dịch vụ công của chi cục thủy sản nghệ an thuộc sở Nông nghiệp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Tran Van Phuong
 • Vào lúc 11:43:54 ngày 15/06/2021
Chi tiết
5
 • cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyễn Văn Quảng
 • Vào lúc 20:57:13 ngày 08/03/2022
Chi tiết
6
 • Sổ nhận thừa kế nhưng chưa được cấp hơn 1 năm
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Vương Thị Thơ
 • Vào lúc 14:49:16 ngày 22/06/2022
Chi tiết
7
 • Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
 • Sở Du lịch
 • Khánh Toàn
 • Vào lúc 15:56:04 ngày 07/04/2020
Chi tiết
8
 • Hỏi vấn đề về đất đấu giá, người trúng đấu giá, nhưng không được mua đất
 • UBND huyện Quỳnh Lưu
 • Mai Đức lưu
 • Vào lúc 19:53:50 ngày 13/03/2020
Chi tiết
9
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • UBND huyện Nghi Lộc
 • Phạm thị hồng
 • Vào lúc 15:06:37 ngày 31/12/2019
Chi tiết
10
 • Đề nghị trích lục Giấy khai sinh
 • UBND huyện Nghi Lộc
 • Trương Anh Tuấn
 • Vào lúc 16:20:12 ngày 11/06/2019
Chi tiết
11
 • Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Hoàng Kim Lan
 • Vào lúc 08:05:19 ngày 25/04/2019
Chi tiết