• NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC QUA ĐIỆN THOẠI
TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC <Khoảng cách><Số hồ sơ> gửi 8188
Ví dụ: TTHC 3725051803047732 gửi 8188
Số lượt truy cập
1092952
Đang online: 4
Hôm qua: 2314
Tháng trước: 119766
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Số lượt truy cập
1092952
Đang online: 4
Hôm qua: 2314
Tháng trước: 119766