• NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TTHC QUA ĐIỆN THOẠI
TRA CỨU HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC <Khoảng cách><Số hồ sơ> gửi 8188
Ví dụ: TTHC 000.00.21.H41-200408-0030 gửi 8188
Số lượt truy cập
6853619
Đang online: 25
Hôm qua: 10035
Tháng trước: 468028
Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Số lượt truy cập
6853619
Đang online: 25
Hôm qua: 10035
Tháng trước: 468028