Mức độ 3  Thẩm định Thiết kế sơ bộ các dự án CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước

Ký hiệu thủ tục: TTTTCNTT01
Lượt xem: 1624
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
Số lượng hồ sơ 03 bộ
Thời hạn giải quyết 9 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Kết quả thẩm định Thiết kế sơ bộ
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định của Chính phủ :
+ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 109 /2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

*Bước 1: Đơn vị Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

*Bước 2: Có thể thực hiện 01 trong 02 cách:

Cách 1:

- Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: vào dữ liệu trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nạp hồ sơ làm lại kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

Cách 2:

Thực hiện giao dịch qua Cổng dịch vụ công trực tuyến:

Truy cập vào địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn/trang-chu/cong-dan/huong-dan

Thực hiện theo các bước hướng dẫn.

* Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Phòng giao dịch một cửa, một cửa điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Số 06, đường Trần Huy Liệu, TP Vinh).

- Công chức trả kết quả yêu cầu người đến nhận kết quả ký vào sổ. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền

- Thời gian trả kết quả: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ).

- Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) (bản gốc).
- Quyết định phê duyệt chủ trương hoặc văn bản cho phép đầu tư còn hiệu lực của cấp có thẩm quyền (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
- Văn bản yêu cầu (đề nghị) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thẩm định (đối với thẩm định thiết kế cơ sở dự án chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông).
- Thiết kế sơ bộ (đối với dự án ứng dụng CNTT), thiết kế cơ sở (đối với dự án chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông).
- Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn hoặc hợp đồng tư vấn lập dự án.
- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát hiện trạng giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn.
- Biên bản nghiệm thu báo cáo dự án giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn..
- Báo cáo dự án.
- Văn bản chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, an toàn vận hành công trình và các yêu cầu liên quan (nếu có).
- Hồ sơ giới thiệu năng lực và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn lập dự án.

File mẫu:

Không