Đề nghị trích lục Giấy khai sinh

Trương Anh Tuấn — lúc 16:20:12 ngày 11/06/2019

Tôi tên Trương Anh Tuấn sinh ngày 17/3/1977 đã được UBND xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An cấp Giấy khai sinh vào ngày 31/3/1977. do Ông Nguyễn Văn Hớn ký và có đóng dấu của UBND xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.
1. Nay do Bản chính Giấy khai sinh của tôi bị cũ, rách và bị chỉnh sửa một phần nội dung nên không thể photo công chứng được. Tôi muốn trích lục Giấy khai sinh từ hồ sơ gốc thì thủ tục như thế nào và liên hệ cơ quan nào để thực hiện thủ tục?
2. Ngoài ra, do tên của Ba ruột ghi trong Giấy khai sinh chưa chính xác. Trường hợp tôi muốn cải chính họ tên Ba trong Giấy khai sinh thì thủ tục cải chính như thế nào?
Xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ Quý cơ quan.

Trả lời

UBND huyện Nghi Lộc đã nhận được câu hỏi của ông. tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin là ông đã có dơn chuyển lên Ban Tiếp công dân huyện nên Ban Tiếp công dân huyện đã có văn bản trả lời đầy đủ cho ông
Trân trọng thông báo cho ông được biết.

Cao Thị Hồng Phương — lúc 15:44:54 ngày 02/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi