Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 27 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • hồ sơ trực tuyến số : 000.04.02.H41-230728-0001
 • UBND huyện Anh Sơn
 • Lê Tiến Dũng
 • Vào lúc 09:06:11 ngày 07/08/2023
Chi tiết
2
 • Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp
 • UBND huyện Diễn Châu
 • Bùi văn thiệp
 • Vào lúc 18:18:50 ngày 19/05/2023
Chi tiết
3
 • xin cấp bản sao : giấy chứng nhận kết hôn
 • UBND huyện Anh Sơn
 • Đậu Thị Hải
 • Vào lúc 14:14:20 ngày 22/03/2023
Chi tiết
4
 • Chi nhánh VPĐKĐĐ chậm trả kết quả đo vẽ bổ sung bản đồ phục vụ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân
 • UBND huyện Yên Thành
 • Thái Văn Hùng
 • Vào lúc 08:42:38 ngày 08/03/2023
Chi tiết
5
 • Đo vẽ bổ sung bản đồ phục vụ cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân
 • UBND huyện Yên Thành
 • Thái Văn Hùng
 • Vào lúc 08:34:35 ngày 08/03/2023
Chi tiết
6
 • Bao giờ mới giải quyết đảng viên lấn chiếm đất gia đình có công với cách mạng
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 08:31:20 ngày 04/10/2022
Chi tiết
7
 • Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 09:15:49 ngày 03/10/2022
Chi tiết
8
 • Làm thế nào để tải giấy đề nghị cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhán
 • UBND thành phố Vinh
 • Đặng Xuân Hùng
 • Vào lúc 20:34:03 ngày 29/09/2022
Chi tiết
9
 • Thời gian giải quyết kiến nghi việc lấn chiếm đất
 • UBND huyện Quỳ Hợp
 • Trần Đình Phương
 • Vào lúc 10:07:49 ngày 21/09/2022
Chi tiết
10
 • Đât nông nghiêp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • lê văn thăng
 • Vào lúc 09:17:21 ngày 14/07/2020
Chi tiết
11
 • Tận diệt chim trời ở Diễn Châu
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyen Hoang Hác
 • Vào lúc 14:33:52 ngày 11/05/2021
Chi tiết
12
 • Dịch vụ công của chi cục thủy sản nghệ an thuộc sở Nông nghiệp
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Tran Van Phuong
 • Vào lúc 11:43:54 ngày 15/06/2021
Chi tiết
13
 • cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nguyễn Văn Quảng
 • Vào lúc 20:57:13 ngày 08/03/2022
Chi tiết
14
 • Thủ tục giấy khai sinh
 • UBND huyện Diễn Châu
 • Nguyễn Văn Phượng
 • Vào lúc 11:20:21 ngày 31/08/2022
Chi tiết
15
 • Sổ nhận thừa kế nhưng chưa được cấp hơn 1 năm
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Vương Thị Thơ
 • Vào lúc 14:49:16 ngày 22/06/2022
Chi tiết