Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4

Hoàng Kim Lan — lúc 08:05:19 ngày 25/04/2019

Tôi muốn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 để xin giấy phép xây dựng trên hệ thống mạng internet được không?
Xin quý cơ quan trả lời trên hệ thống nay để chúng tôi theo dõi.

Trả lời

Hệ thống đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đề nghị bạn truy cập vào hế thống chọn cơ quan, đơn vị và chọn thủ tục cấp phép mứu độ 4 và cấp nhật các thông tin theo hướng dẫn, đồng thời bạn có thế lữa chọn hình thức nhận kết quả tại trung tâm một cửa, nhân viên bưu điện chuyển kết quả hồ sơ của bạn đến tận nhà có mức phí theo quy định.

Quản trị Sở Thông tin và truyền thông — lúc 08:17:42 ngày 25/04/2019

Quay lại danh sách câu hỏi