CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 458 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 GDĐT08 Thủ tục giải thể hoạt động trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
32 QP_HC_TP08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
33 QP_DD09 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
34 GDĐT09 Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
35 QP_HC_TP09 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp-Hộ tịch
36 QP_DD10 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
37 GDĐT10 Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non. Giáo dục & Đào tạo
38 QP_HC_TP10 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Tư pháp-Hộ tịch
39 QP_DD11 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai
40 GDĐT11 Thủ tục đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạo
41 QP_HC_TP11 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp-Hộ tịch
42 QP_DD12 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Đất đai
43 GDĐT12 Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học. Giáo dục & Đào tạo
44 QP_HC_TP12 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Tư pháp-Hộ tịch
45 QP_DD13 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG