CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 25 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NAN_SDL_DVK01 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
2 NAN_SDL_LT01 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch từ 1-3 sao (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) Lưu trú
3 SDL_QLK01 Thủ tục công nhận điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quản lý khu, điểm du lịch
4 NAN_SDL_DVK02 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
5 NAN_SDL_DVK03 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
6 NAN_SDL_DVK04 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
7 NAN_SDL_DVK05 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ du lịch
8 NAN_SDL_LH006 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
9 NAN_SDL_LH007 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
10 NAN_SDL_LH008 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
11 NAN_SDL_LH009 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
12 NAN_SDL_LH11 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
13 NAN_SDL_LH12 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
14 NAN_SDL_LH13 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
15 NAN_SDL_LH14 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG