Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã)

Cơ quan giải quyết UBND huyện Nghĩa Đàn
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng (NV)

Loading...