Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Còn lại Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (XD)

Loading...