Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Còn lại Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Lĩnh vực Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)

Loading...