Mức độ 3  Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ ) Thuốc lá

Ký hiệu thủ tục: NAN_ASN_KDH004
Lượt xem: 1553
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng kinh tế và hạ tầng huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa; dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện
Cán bộ phụ trách kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn giao cho người nộp hồ sơ.
 
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ, đúng theo quy định.
 
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND huyện

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung; - Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp; - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. Ghi chú: Bản sao là bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu;

File mẫu:

  • Đơn xin cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Tải về

Không