Mức độ 3  Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân ( mục đích kinh doanh )

Ký hiệu thủ tục: NAN_ASN_KDH003
Lượt xem: 1325
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công thương
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Thương mại năm 2005;

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa UBND huyện
Cán bộ phụ trách kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn giao cho người nộp hồ sơ.
 
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ, đúng theo quy định.
 
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND huyện

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này; b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế; c) Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; d) Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất. Thẩm quyền cấp giấy phép: Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Tải về

Không