Mức độ 3  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Ký hiệu thủ tục: VBCC01
Lượt xem: 1343
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 1 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu.
+ Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện, chậm nhất là trong 01 ngày làm việc, kề từ ngày nhận được yêu cầu và đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm iao dịch một cửa gửi kết quả cho người yêu cầu.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bằng chứng chỉ (đã được chỉnh sửa)
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nạp hồ sơ tại Trung tâm  giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550;

Fax: 0383.833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn ) hoặc gửi qua bưu điện

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 hàng tuần  

Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dich một cửa -Sở Giáo dục và Đào tạo  hoặc gửi qua  bưu điện

- Học bạ (chính) - Giấy khai sinh (gốc) - Bằng tốt nghiệp (chính) - Đối với việc điều chỉnh chi tiết do cải chính hộ tịch : + Đơn trình bày có xác nhận của nhà trường, trung tâm, của địa phương + Quyết định của UBND huyện (thành phố, thị xã )

File mẫu:

Không