Mức độ 3  Thủ tục xin học lại của học sinh ở tỉnh, thành phố khác chuyển về và xin học lại vào lớp đầu cấp THPT tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Ký hiệu thủ tục: GDDTGD02
Lượt xem: 6648
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Phí
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và  nộp hồ sơ tại đơn vị có  nhu cầu tiếp nhận, hoặc chuyển trường. (có ý kiến tiếp nhận của đơn vị nơi đến)

Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm  giao dịch một cửa của Sở (Địa chỉ: Số 67-Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550; Fax: 0383.833706; Email: Vanphong@nghean.edu.vn).  Đối với trường hợp xin học lại tại tỉnh, thành phố khác chuyển về Sở Giáo dục và  Đào tạo nơi đến xem xét  tiếp nhận, và giới thiệu về trường

Đối với  trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học .

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần

Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dich một cửa-Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đơn xin học lại học sinh ký. - Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính). - Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng). - Giấy giới thiệu của Sở GD& ĐT nơi đi - Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước.

File mẫu:

+ Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi qui định của từng cấp học. + Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới