Mức độ 3  Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh đến từ tỉnh, thành phố khác tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ký hiệu thủ tục: GDDTGD01
Lượt xem: 1383
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy giới thiệu


Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại đơn vị có  nhu cầu tiếp nhận, hoặc chuyển trường (có ý kiến tiếp nhận của đơn vị nơi đến)

Bước 2: Chuyển hồ sơ đến Trung tâm  giao dịch một cửa-Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67-Nguyễn Thị Minh Khai-TP Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383.844550;

Fax: 0383.833706; Email: vanphong@nghean.edu.vn). Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xem xét và giải quyết và giới thiệu về trường.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày thứ 3, thứ 4, thứ  6 trong tuần

Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dich một cửa-Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. - Học bạ (bản chính). - Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). - Bản sao giấy khai sinh. - Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). - Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường, Giám Đốc TTGDTX nơi đi cấp. - Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp - Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). - Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác. - Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

File mẫu:

1.Đối tượng chuyển trường a. Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. b. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường . Học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu đảm bảo đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ quy định 2. Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó. 3. Việc chuyển trường từ trường THPT ngoài công lập sang trường THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau : + Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển qua học trường THPT công lập. + Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường THPT ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết dịnh từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường THPT công lập. + Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.