Tìm thấy 182 thủ tục

Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ mồ cuôi, mất nguồn nuôi dưỡng
Mức độ 2
Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ Liệt sĩ
Mức độ 2
Xác nhận đơn xin di chuyển Hài cốt liệt sĩ
Mức độ 2
Xác định đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sĩ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (Chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với nguòi có công với cách mạng
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
Mức độ 2
Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sỹ
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ,làm mới ,sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
Mức độ 2
Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước
Loading...