Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1078/QĐ-UBND 08/04/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An Xem thêm >>
2 383/QĐ-UBND 01/02/2019 Quyết Định Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
3 43/QĐ-UBND 05/01/2019 Quyết Định Quyết định về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lịch vực Văn hóa, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Văn hóa và Thể thao, Xem thêm >>
4 5239 /QĐ-UBND 27/11/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi Xem thêm >>
5 5103/QĐ-UBND 19/11/2018 Quyết Định Quyết đinh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp h Xem thêm >>
6 4912/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết Định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tr Xem thêm >>