CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 458 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 DD27 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
77 DD28 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp Đất đai
78 XDCT_01 Thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán hoặc Báo cáo Kinh tế Quản lý xây dựng công trình (NN)
79 TBXH53 Xác nhận và đề nghị trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội Lao động thương binh & xã hội
80 TBXH54 Xác nhận và đè nghị tiếp nhận người già cô đơn và nhà ở xã hội Lao động thương binh & xã hội
81 NLC_CA_HK_08 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công An
82 NLC_CA_HK_09 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công An
83 NLC_CA_HK_14 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công An
84 NLC_CA_HK_16 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công An
85 NL_CA_HK_18 Đăng ký tạm trú Công An
86 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
87 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
88 CPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
89 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)
90 CPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG