• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 159 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  151 1.004827.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  152 1.004837.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  153 1.004845.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  154 1.004873.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  155 1.004884.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  156 1.004772.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  157 1.004746.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  158 1.005461.000.00.00.H41 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Một phần
  159 2.000635.000.00.00.H41 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch (TP) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC