CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 98 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.004723.000.00.00.H41 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa (VH)
32 1.003835.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hoá (VH)
33 2.001414.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình (VH)
34 1.004650.000.00.00.H41 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hoá cơ sở (VH)
35 1.001778.000.00.00.H41 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH)
36 1.001833.000.00.00.H41 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH)
37 1.009403.000.00.00.H41 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn (VH)
38 1.000983.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao (VH)
39 2.001631.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hoá (VH)
40 1.000817.000.00.00.H41 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH)
41 1.004645.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Văn hoá cơ sở (VH)
42 1.000953.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao (VH)
43 1.003838.000.00.00.H41 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hoá (VH)
44 1.000919.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH)
45 1.003676.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hoá cơ sở (VH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG