• abc
 • GIỚI THIỆU
 • Thủ tục hành chính
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Đánh giá
 • Phản ánh kiến nghị
 • Thống kê

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 107 thủ tục image_excel
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  31 1.004662.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  32 1.003441.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  33 1.004723.000.00.00.H41 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Văn hóa (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  34 1.003835.000.00.00.H41 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản văn hoá (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Một phần
  35 2.001414.000.00.00.H41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) Gia đình (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  36 1.001778.000.00.00.H41 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  37 1.001833.000.00.00.H41 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  38 1.009403.000.00.00.H41 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  39 1.004650.000.00.00.H41 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Quảng cáo (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  40 1.000983.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  41 2.001631.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hoá (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  42 1.000817.000.00.00.H41 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  43 1.004645.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Quảng cáo (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  44 1.000953.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  45 1.003676.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC