• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 101 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  31 1.001833.000.00.00.H41 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  32 1.009403.000.00.00.H41 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  33 1.004650.000.00.00.H41 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Quảng cáo (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  34 1.000983.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  35 2.001631.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hoá (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  36 1.000817.000.00.00.H41 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  37 1.004645.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Quảng cáo (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  38 1.000953.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  39 1.003676.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  40 1.003838.000.00.00.H41 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản văn hoá (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  41 1.000919.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Gia đình (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  42 1.001704.000.00.00.H41 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  43 1.000936.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Thể dục thể thao (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  44 1.003654.000.00.00.H41 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Văn hóa (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  45 2.001613.000.00.00.H41 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hoá (VH) Sở Văn hóa và Thể thao Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC