CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 95 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 G04-GT02-45 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ (GT)
77 G04-GT02-47 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Đường bộ (GT)
78 G04-GT02-48 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ (GT)
79 G04-GT02-49 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ (GT)
80 G04-GT02-50 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ (GT)
81 G04-GT02-51 Cấp phép thi công và chấp thuận thiết kế xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ (GT)
82 G04-GT02-52 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ (GT)
83 G04-GT02-54 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ (GT)
84 G04-GT02-55 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ (GT)
85 G04-GT02-56 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ (GT)
86 G04-GT02-57 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ (GT)
87 G04-GT02-58 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ (GT)
88 G04-GT02-59 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ (GT)
89 G04-GT02-60 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ (GT)
90 G04-GT02-61 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ (GT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG