CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.009449.000.00.00.H41 Công bố hoạt động khu neo đậu Đường thuỷ nội địa (GT)
92 2.001919.000.00.00.H41 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác Đường bộ (GT)
93 1.009450.000.00.00.H41 Công bố đóng khu neo đậu Đường thuỷ nội địa (GT)
94 2.001921.000.00.00.H41 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ (GT)
95 1.009451.000.00.00.H41 Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
96 2.001963.000.00.00.H41 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ (GT)
97 1.009462.000.00.00.H41 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
98 1.001735.000.00.00.H41 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ (GT)
99 1.003658.000.00.00.H41 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
100 1.001751.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Đường bộ (GT)
101 1.001777.000.00.00.H41 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ (GT)
102 1.001623.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ (GT)
103 1.009452.000.00.00.H41 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Đường thuỷ nội địa (GT)
104 1.005210.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ (GT)
105 1.009453.000.00.00.H41 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thuỷ nội địa (GT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG