CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 101 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 DN_15 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
47 LHHTX_15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
48 DN_16 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
49 DN_17 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
50 DT_18 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
51 DN_18 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
52 DT_19 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
53 DN_19 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
54 DT_20 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
55 DN_20 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
56 DT_21 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
57 DN_21 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
58 DT_22 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)
59 DN_22 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (KHDT)
60 DT_23 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư tại Việt Nam (KHDT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG