CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 DD05 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
17 HTX05 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
18 CT06 Cấp Giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Công thương
19 DD06 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
20 HTX06 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Hợp tác xã
21 CT07 Gia hạn Giấy phép xây dựng Công thương
22 HTX07 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Hợp tác xã
23 CT08 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Công thương
24 HTX08 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Hợp tác xã
25 CT09 Cấp giấy phép xây dựng tạm Công thương
26 HTX09 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Hợp tác xã
27 HTX10 Đăng ký khi hợp tác xã chia Hợp tác xã
28 HTX11 Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia ,tách Hợp tác xã
29 HTX12 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Hợp tác xã
30 HTX13 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG