CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 315 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 HCTPH08 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
47 LVTBXH 08 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ Lao động thương binh & xã hội
48 HCTPH09 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
49 LVTBXH 09 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá Lao động thương binh & xã hội
50 HCTPH10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
51 LVTBXH 10 Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công Lao động thương binh & xã hội
52 HCTP11 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp-Hộ tịch
53 LVTBXH 11 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ, làm mới, sữa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở Lao động thương binh & xã hội
54 HCTP12 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
55 LVTBXH 12 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy Lao động thương binh & xã hội
56 HCTP13 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Tư pháp-Hộ tịch
57 HCTP14 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Tư pháp-Hộ tịch
58 HCTPH15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
59 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
60 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG