CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 315 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 LVXD 03 Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn Xây dựng
32 DD04 Thủ tục đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất Đất đai
33 HCTP4 Ghi vào Sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
34 HCTPH04 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
35 LVTBXH 04 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
36 LVNV 04 Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Nội vụ
37 LVXD 04 Gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng
38 HCTP5 Chứng thực bản sao chứng thực chữ ký người dịch Tư pháp-Hộ tịch
39 HCTPH05 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
40 LVTBXH 05 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
41 HCTP6 Chứng thực văn bản khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản Tư pháp-Hộ tịch
42 HCTPH06 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
43 LVTBXH 06 Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng Lao động thương binh & xã hội
44 HCTPH07 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
45 LVTBXH 07 Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ Lao động thương binh & xã hội

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG