CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 428 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 IN_02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản, In và Phát hành (TTTT)
62 BTNN_02 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Bồi thường nhà nước (TP)
63 CT_02 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực (TP)
64 TPHT_02 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch (TP)
65 NCN_02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi (TP)
66 PBGD_02 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
67 GD_02 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình (VH)
68 VT_02 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, Vũ trường (VH)
69 VHCS_02 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hoá cơ sở (VH)
70 TV_02 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Thư viện (VH)
71 QHXD_02 Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Lập mới và điều chỉnh) Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
72 DS_02 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Dân số (YT)
73 TP02 Thủ tục đăng ký lại việc sinh Tư pháp-Hộ tịch
74 NN02 Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
75 NV02 Thủ tục giải thể Hội Nội vụ

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG