CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 428 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 KHI_02 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí (CT)
47 GDDT_02 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
48 LHTX_02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
49 HKD_02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
50 BTXH_02 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
51 TE_02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em (LĐTBXH)
52 LUONG_02 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Tiền lương (LĐTBXH)
53 KTHT_02 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (NN)
54 PCTT_02 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai (NN)
55 TL_02 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Thuỷ lợi (NN)
56 TS_02 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thuỷ sản (NN)
57 NN_02 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp (NN)
58 QLCS_02 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản (TC)
59 DAT_02 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai (TNMT)
60 TTDT_02 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (TTTT)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG