CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 QTV_07 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên (TP)
47 QT_07 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào Quốc tịch (Mới) (TP)
48 TGPL_07 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý (TP)
49 TTTM_07 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP)
50 BDG_08 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP)
51 QTV_08 Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên (TP)
52 TGPL_08 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Trợ giúp pháp lý (TP)
53 TTTM_08 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP)
54 BDG_09 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP)
55 GDTP_09 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP)
56 TGPL_09 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
57 TTTM_09 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP)
58 BDG_10 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản (TP)
59 TGPL_10 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
60 TTTM_10 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG