CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 81 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 QT_02 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch (Mới) (TP)
17 TGPL_02 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
18 TTTM_02 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Trọng tài thương mại (TP)
19 BDG_03 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản (TP)
20 BTNN_03 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bồi thường nhà nước (TP)
21 GDTP_03 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động Giám định tư pháp (TP)
22 HGTM_03 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Hoà giải thương mại (TP)
23 NCN_03 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi (TP)
24 QTV_03 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên (TP)
25 TGPL_03 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)
26 TTTM_03 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại (TP)
27 BDG_04 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP)
28 QTV_04 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên (TP)
29 QT_04 Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Quốc tịch (Mới) (TP)
30 TGPL_04 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG