• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 119 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  106 1.008935.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  107 2.000778.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  108 1.002398.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  109 2.001687.000.00.00.H41 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  110 1.008936.000.00.00.H41 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  111 1.001688.000.00.00.H41 Hợp nhất Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  112 1.002384.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  113 1.008937.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  114 2.000766.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  115 1.002368.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  116 1.001665.000.00.00.H41 Sáp nhập Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  117 2.000758.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  118 1.001647.000.00.00.H41 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  119 2.000743.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC