• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 119 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  91 2.000977.000.00.00.H41 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  92 1.008932.000.00.00.H41 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  93 2.002387.000.00.00.H41 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  94 1.001117.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Giám định tư pháp (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  95 1.009283.000.00.00.H41 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Hoà giải thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  96 1.002218.000.00.00.H41 Hợp nhất công ty luật Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  97 2.001680.000.00.00.H41 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  98 1.008933.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  99 1.001877.000.00.00.H41 Thành lập Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  100 1.002234.000.00.00.H41 Sáp nhập công ty luật Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  101 2.000829.000.00.00.H41 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  102 1.008934.000.00.00.H41 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  103 2.000789.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  104 1.008709.000.00.00.H41 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  105 2.000592.000.00.00.H41 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC