• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 119 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  76 1.001248.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  77 1.000390.000.00.00.H41 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  78 1.008930.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  79 2.001225.000.00.00.H41 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bán đấu giá tài sản (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  80 1.001756.000.00.00.H41 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  81 2.000823.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  82 1.008915.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hoà giải thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  83 1.002181.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  84 2.000518.000.00.00.H41 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  85 1.008931.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  86 2.002139.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  87 1.001799.000.00.00.H41 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  88 2.000555.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  89 1.008916.000.00.00.H41 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hoà giải thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  90 1.002198.000.00.00.H41 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC