• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 119 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  61 1.002099.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  62 2.002349.000.00.00.H41 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Nuôi con nuôi (TP) Sở Tư pháp Một phần
  63 1.001600.000.00.00.H41 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  64 2.002036.000.00.00.H41 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Quốc tịch (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  65 2.000840.000.00.00.H41 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  66 1.008906.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác Trọng tài thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  67 1.000404.000.00.00.H41 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  68 1.008929.000.00.00.H41 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  69 2.001247.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán đấu giá tài sản (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  70 1.001721.000.00.00.H41 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Công chứng (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  71 1.001216.000.00.00.H41 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Giám định tư pháp (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  72 2.000515.000.00.00.H41 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Hoà giải thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  73 2.001716.000.00.00.H41 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hoà giải thương mại (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  74 1.002153.000.00.00.H41 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Luật sư (TP) Sở Tư pháp Toàn trình
  75 2.000587.000.00.00.H41 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TP) Sở Tư pháp Còn lại
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC