• abc
 • Danh mục thủ tục hành chính
 • Thống kê
 • Đánh giá sự hài lòng
 • Phản ánh - Kiến nghị

 • Cơ quan thực hiện

  Thống kê dịch vụ công

  Tìm thấy 100 thủ tục
  STT Mã chuẩn Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ Quan thực hiện Mức độ Thao tác
  91 1.001134.000.00.00.H41 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  92 1.004253.000.00.00.H41 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (cấp tỉnh) Tài nguyên nước (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  93 1.005194.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai Đất đai (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  94 2.001850.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  95 1.001009.000.00.00.H41 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Đất đai (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  96 1.004688.000.00.00.H41 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 Đất đai (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  97 1.004217.000.00.00.H41 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Đất đai (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  98 1.004283.000.00.00.H41 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
  99 1.011517.000.00.00.H41 Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh) Tài nguyên nước (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
  100 1.011516.000.00.00.H41 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển (cấp tỉnh) Tài nguyên nước (TNMT) Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
  Hiển thị dòng/trang

  THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

  Đã kết nối EMC