CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 SLDTBXH_NCC_05 Thủ tục giới thiệu giám định vết thương còn sót và điều chỉnh trợ cấp thương tật Người có công
17 SLDTBXH_VL_05 Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đối với người Việt Nam đi làm tại nước ngoài theo hợp đồng cá nhân Việc Làm - An toàn Lao động
18 SLDTBXH_BTXH06 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật Bảo trợ xã hội
19 SLDTBXH_NCC_06 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh. Người có công
20 SLDTBXH_VL_06 Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày. Việc Làm - An toàn Lao động
21 SLDTBXH_BTXH07 Cấp giấy phép chăm sóc người cao tuổi Bảo trợ xã hội
22 SLDTBXH_NCC_07 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động. Người có công
23 SLDTBXH_VL_07 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Việc Làm - An toàn Lao động
24 SLDTBXH_BTXH08 Cấp lại và điều chỉnh giấy phép chăm sóc người cao tuổi Bảo trợ xã hội
25 SLDTBXH_NCC_08 Thủ tục Cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ (do mất). Người có công
26 SLDTBXH_VL_08 Cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc Làm - An toàn Lao động
27 SLDTBXH_NCC_09 Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
28 SLDTBXH_VL_09 Giải quyết kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị TNLĐ, BNN; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng cho NLĐ bị TNLĐ, BNN; huấn luyện ATVSLĐ (cho NLĐ trong các doanh nghiệp và cho NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ). Việc Làm - An toàn Lao động
29 SLDTBXH_NCC_10 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công. Người có công
30 SLDTBXH_NCC_11 Giải quyết chế độ ưu đãi học sinh, sinh viên Người có công

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG