CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 74 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 1.000259.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Kiểm định chất lượng giáo dục (GD)
32 1.001496.000.00.00.H41 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Đào tạo với nước ngoài (GD)
33 1.005076.000.00.00.H41 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục Dân tộc (GD)
34 1.005070.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học (GD)
35 1.000729.000.00.00.H41 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
36 1.005142.000.00.00.H41 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thi, tuyển sinh (GD)
37 1.004991.000.00.00.H41 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác (GD)
38 2.001989.000.00.00.H41 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (GD)
39 1.000939.000.00.00.H41 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài (GD)
40 1.006389.000.00.00.H41 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục Trung học (GD)
41 2.000011.000.00.00.H41 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
42 2.001806.000.00.00.H41 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Thi, tuyển sinh (GD)
43 1.005017.000.00.00.H41 Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương Các cơ sở giáo dục khác (GD)
44 1.005087.000.00.00.H41 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp (GD)
45 1.000716.000.00.00.H41 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG