CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 74 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.005074.000.00.00.H41 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học (GD)
17 2.002480.000.00.00.H41 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học (GD)
18 1.000280.000.00.00.H41 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
19 1.005090.000.00.00.H41 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Thi, tuyển sinh (GD)
20 2.001914.000.00.00.H41 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ (GD)
21 1.004988.000.00.00.H41 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Các cơ sở giáo dục khác (GD)
22 1.005082.000.00.00.H41 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (GD)
23 1.000711.000.00.00.H41 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục (GD)
24 1.001497.000.00.00.H41 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài (GD)
25 1.005079.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục Dân tộc (GD)
26 1.005067.000.00.00.H41 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học (GD)
27 1.000691.000.00.00.H41 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
28 1.004889.000.00.00.H41 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Văn bằng, chứng chỉ (GD)
29 1.004999.000.00.00.H41 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Các cơ sở giáo dục khác (GD)
30 1.005354.000.00.00.H41 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG