CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 449 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.004545.000.00.00.H41 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc (GD)
62 1.006390.000.00.00.H41 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non (GD)
63 2.001842.000.00.00.H41 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục Tiểu học (GD)
64 1.004444.000.00.00.H41 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học (GD)
65 1.005097.000.00.00.H41 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
66 2.001914.000.00.00.H41 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Văn bằng, chứng chỉ (GD)
67 DB_02 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ Đường bộ (GT)
68 1.004047.000.00.00.H41. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (Cấp huyện) Đường thuỷ nội địa (GT)
69 2.002123.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
70 2.000720.000.00.00.H41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
71 2.000298.000.00.00.H41 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
72 1.004944.000.00.00.H41. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Trẻ em (LĐTBXH)
73 1.004959.000.00.00.H41 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Tiền lương (LĐTBXH)
74 2.001382.000.00.00.H41 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công (LĐTBXH)
75 1.009737 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm (LĐTBXH)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG