CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 257 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.006390.000.00.00.H41 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Mầm non (GD)
62 2.001842.000.00.00.H41 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Tiểu học (GD)
63 1.004444.000.00.00.H41 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục Trung học (GD)
64 2.002483.000.00.00.H41 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Cấp Quận/Huyện Giáo dục Trung học (GD)
65 1.005097.000.00.00.H41 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Cấp Quận/Huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (GD)
66 2.001914.000.00.00.H41 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp Quận/Huyện Văn bằng, chứng chỉ (GD)
67 1.004047.000.00.00.H41. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Đường thuỷ nội địa (GT)
68 2.002123.000.00.00.H41 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/Huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (Liên hiệp hợp tác xã) (KHDT)
69 2.000720.000.00.00.H41 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Cấp Quận/Huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh) (KHDT)
70 2.000298.000.00.00.H41 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
71 2.002284.000.00.00.H41 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Cấp Quận/Huyện Giáo dục nghề nghiệp (LĐTBXH)
72 1.004959.000.00.00.H41 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Cấp Quận/Huyện Lao động (LĐTBXH)
73 1.010939.000.00.00.H41 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/Huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
74 2.000402.000.00.00.H41 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận/Huyện Thi đua - khen thưởng (NV)
75 1.003827.000.00.00.H41 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tổ chức phi chính phủ (NV)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG