CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 257 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 2.000424.000.00.00.H41 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Quận/Huyện Phổ biến giáo dục pháp luật (TP)
47 1.000903.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Cấp Quận/Huyện Văn hóa (VH)
48 1.003645.000.00.00.H41 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/Huyện Văn hóa (VH)
49 1.003243.000.00.00.H41 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Gia đình (VH)
50 1.009994.000.00.00.H41 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Cấp Quận/Huyện Hoạt động xây dựng (XD)
51 1.008455.000.00.00.H41 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận/Huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (XD)
52 1.003564.000.00.00.H41. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Cấp Quận/Huyện Dân số - Sức khoẻ sinh sản (YT)
53 2.002408.000.00.00.H41 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Giải quyết khiếu nại (TTr)
54 2.002186.000.00.00.H41 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp Quận/Huyện Giải quyết tố cáo (TTr)
55 1.004875.000.00.00.H41 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/Huyện Công tác dân tộc (DT)
56 1.004440.000.00.00.H41 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Các cơ sở giáo dục khác (GD)
57 2.001270.000.00.00.H41 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Cấp Quận/Huyện Kinh doanh khí (CT)
58 2.000629.000.00.00.H41 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/Huyện Lưu thông hàng hoá trong nước (CT)
59 1.000473.000.00.00.H41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/Huyện An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT)
60 1.004545.000.00.00.H41 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/Huyện Giáo dục Dân tộc (GD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG