CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 367 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 NAN_KSN_DDI014 Thủ tục đăng ký thế chấp, đăng ký góp vốn, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo bằng quyền sử dụng đất Đất đai
17 NAN_KSN_DDI015 Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
18 NAN_KSN_HTX015 Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã Hợp tác xã
19 NLC_LDTBXH_50 Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng Lao động thương binh & xã hội
20 CC01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Công chứng
21 CC02 Chứng thực bản sao từ bản chính Công chứng
22 CC03 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Công chứng
23 CPXD_01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Cấp phép xây dựng (SXD)
24 CPXD_02 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
25 CPXD_03 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
26 CPXD_04 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Cấp phép xây dựng (SXD)
27 CPXD_05 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Cấp phép xây dựng (SXD)
28 CPXD_06 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến Cấp phép xây dựng (SXD)
29 CPXD_07 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án Cấp phép xây dựng (SXD)
30 CPXD_08 Thủ tục Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Cấp phép xây dựng (SXD)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG