CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 334 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 HNN_HCTP_DKKSYTNNCHSGT13 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp-Hộ tịch
62 HNN_TNMT_TNMT13 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Tài nguyên & môi trường
63 HNN_CA_QDQLCNMTTNTGD14 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH Công An
64 HNN_DCDD_TTHGTCDD14 Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
65 HC_TP14 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Tư pháp-Hộ tịch
66 HNN_HCTP_DKLKHYTNN14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
67 TBXH 14 Thủ tục Đề nghị truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lao động thương binh & xã hội
68 HNN_CA_QDQLCNMTTNTCD15 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG Công An
69 HC_TP15 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
70 HNN_HCTP_DKLKTYTNN15 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
71 TBXH 15 Thủ tục Xác nhận Xét đề nghị công nhận Liệt sỹ và thân nhân Liệt sỹ. Lao động thương binh & xã hội
72 HNN_CA_HCHQDCNMTBBTCD16 THỦ TỤC HOÃN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG Công An
73 HC_TP16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp-Hộ tịch
74 HNN_HCTP_CBSTLHT16 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp-Hộ tịch
75 HNN_TCKH_CLGCNHTXBM16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Hợp tác xã

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG