CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 363 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 HNN_VPD_07 Thay đổi nội dung đăng ký thế chấp bằng nhận quyền sử dụng đất Đất đai
32 HC_TP07 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Tư pháp-Hộ tịch
33 HNN_HCTP_CDGHYTNN07 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
34 HNN_TCKH_CLGCNDKKD07 Cấp lại (trường hợp bị mất, bị rách) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Kinh doanh
35 TBXH 07 Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin cấp lại thẻ Thương binh, Bệnh binh, gia đình Liệt sĩ. Lao động thương binh & xã hội
36 HNN_VPD_08 Đăng ký thế chấp bằng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đất đai
37 HC_TP08 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Tư pháp-Hộ tịch
38 HNN_HCTP_TDCCBSHTDT08 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp-Hộ tịch
39 TBXH 08 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng Lao động thương binh & xã hội
40 HNN_TNMT08 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất và cho phép CMĐ sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh Tài nguyên & môi trường
41 HNN_VPD_09 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Đất đai
42 HNN_HCTP_SHTKHCDVN09 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp-Hộ tịch
43 TBXH 09 Thủ tục Đề nghị cho vay vốn xoá đói giảm nghèo Lao động thương binh & xã hội
44 HNN_VPDKD_TNMT09 Thuê đất để hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tài nguyên & môi trường
45 HNN_VPD_10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn (cấp lần đầu) Đất đai

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG