CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 HT13 Đăng ký việc giám hộ Tư pháp - Hộ tịch
32 CLO_QLDT_QTCT13 Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
33 HT15 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch
34 HT16 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp - Hộ tịch
35 HT17 Đăng ký lại khai sinh Tư pháp - Hộ tịch
36 HT19 Đăng ký lại kết hôn Tư pháp - Hộ tịch
37 HT20 Đăng ký lại khai tử Tư pháp - Hộ tịch
38 CLO_VPD_22 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
39 HT22 Cấp trích lục giấy chứng nhận kết hôn Tư pháp - Hộ tịch
40 CLO_VPD_23 Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Đất đai
41 HT23 Đăng ký việc nuôi con nuôi Tư pháp - Hộ tịch
42 CLO_VPD_24 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất. Đất đai
43 HT24 Đăng ký khai sinh- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn) Tư pháp - Hộ tịch
44 TPHT_30 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch (TP)

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG